Amaç

Okul öncesi öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarıyla ilgili algı ve bilgi düzeylerinin belirlenerek farkındalık oluşturmalarını sağlamak ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılmayan, yenilikçi bir yaklaşım olan öyküleştirme (storyline) yaklaşımını tanıtarak, yaklaşımın çocukların erken okuryazarlık becerilerini desteklemede nasıl kullanılacağını öğretmek ve yaklaşımı uygulayarak öğrencilerinin bu becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Başa dön