Proje

previous arrow
next arrow
Slider

Hoşgeldiniz

Bu proje TÜBİTAK’ın 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Projeleri kapsamında 2019 döneminde desteklenmektedir.”

Proje Başlığı: Öyküleştirme Yaklaşımını Öğreniyorum: Çocukların Erken Okuryazarlık Becerilerini Destekliyorum

Proje Özeti:
Okul öncesi öğretmenliği lisans programında okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının nasıl uygulanması gerektiğini içeren bir dersin olmayışı nedeniyle, alan öğretmenleri öğrencilerinin erken okuryazarlık becerilerini nasıl destekleyecekleri konusunda bilgi sahibi olamamaktadır. Bu becerileri zamanında edinemeyen çocukların, ilkokulda okuma yazmayı öğrenme sürecinde sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Projenin amacı; okul öncesi öğretmenlerinin konuyla ilgili algı ve bilgi düzeylerinin belirlenerek farkındalık oluşturmalarını sağlamak ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılmayan, yenilikçi bir yaklaşım olan öyküleştirme (storyline) yaklaşımını tanıtarak, yaklaşımın çocukların erken okuryazarlık becerilerini desteklemede nasıl kullanılacağını öğretmek ve yaklaşımı uygulayarak öğrencilerinin bu becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğretim Üyesi Burcu Çabuk
Projenin Yürütüldüğü Kurum:Ankara Üniversitesi

Başa dön